×

درود بر شما

خوش آمدید به چت پشتیبان کلینیک اقتصاد

بفرمایید

×

شاخص چیست؟

شاخص در لغت به معنای تعیین کننده و نمودار است، در بازار سرمایه به  آماری که  نوسان در بازار بورس را بیان میکند، شاخص میگویند. به کمک شاخص میتوانید تغییرات را اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه کنید.

شاخص کل تغییر می کند؟

نموداری است که تمامی خرید و فروش های سهامداران بازار بورس را نشان میدهد پس به طور مدام در حال تغییر است.

شاخص  مانند دو کفه ترازو است که یک طرف میزان خرید سهام و یک طرف میزان فروش سهام را نشان میدهد. اگر کفه سنگین تر باشد، نمودار شاخص کل، شکل صعودی به خود میگیرد، اما اگر کفه خرید سبک تر شود، شاخص کل، نزولی شکل میشود.

شاخص بورس

در دنیای بورس سهامدارن نیازمند نموداری هستند که همه اتفاقات  یک دوره زمانی رانشان دهد تا با مقایسه این نمودار قادر به فعالیت راحت تر در زمینه بازار بورس داشته باشند.

شاخص بورس رقمی که میزان صعود یا نزول بازار بورس را نشان داده و همچنین بیانگر  آمار کلی از شرایط بازار مالی می باشد.

شاخص بورس نیز به انواع مختلف شاخص تقسیم می شود که هرکدام با روش خاص و جداگانه اندازه گیری و سپس در مدت زمان معلوم مقایسه میشود.

نحوه محاسبه شاخص

برای محاسبه شاخص، ابتدا یکی از سال ها (ماه یا روز) قبل را به عنوان سال (ماه یا روز) مبنا انتخاب میکنیم، سپس سود و زیان سال (ماه یا روز) جاری را بر سال (ماه یا روز) پایه تقسیم میکنیم، عدد بدست آمده را در ۱۰۰ ضرب کرده بنابراین عدد بدست آمده شاخص مدت زمان انتخابی ما است.

انواع شاخص بورس

انواع شاخص بورس

میزان میانگین افزایش یا کاهش قیمت را حساب کرده، تغییرات آن را بررسی و به صورت  شاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار بیان میکند. اما نشان دهنده میزان سود نقدی سهامدارن نمی باشد. کمیت سهام شرکت ها بسیار در این شاخص تاثیر گذار است ، هرچه سهام شرکتی بیشتر تاثیر گذاری آن نیز بیشتر بود و در نتیجه معاملات بیشتری انجام میدهد.

یکی از انواع شاخص بورس است، که تعداد سهام بر روی تاثیر آن اثر گذار نبوده و همچنین نقش بسیاری در محاسبه بورس کل دارد. تاثیر رشد صعودی و نزولی قیمت ها بر روی این شاخص یکسان می باشد. بازدهی این شاخص بر اساس تعداد سهام نبوده و برمیزان بازدهی بیشتر شرکت،  نشان داده میشود.

این شاخص متفاوت از دو شاخص قبلی است،  بازده نقدی بستگی به میزان پرداخت سود نقد دارد، هرچه این پرداخت بیشتر باشد، نمودار این شاخص روبه افزایش بوده و شرکت ها سود نقدی بیشتری را به سهامداران خود اختصاص میدهند.

این شاخص بسیار قابل توجه شخصی است که قصد خرید و فروش در زمان کم را دارند.هنگامی که شاخص قیمت ها ۲ درصد رشد کند، به این معنا است که میانگین قسمت هر سهم نیز ۲ درصد رشد داشته است.

شرکت هایی که بازار بورس را برای سرمایه گذاری انتخاب میکنند به دوسته صنعتی و مالی تقسیم میشوند.

شاخص صنعت بیانگر تغییرات در سهام شرکت های فعال  در زمینه صنعت همچون خودروسازی، سیمان، پترو شیمی و مخابرات می باشد.

شاخص مالی نیز به همین صورت است، یعنی نموداری دارد که بیانگر میزان رشد و افت قیمت های سهام شرکت های فعال در زمینه بخش مالی است، این شرکت ها شامل بانک ها، بیمه ها و … می باشد.

سهام شناور، به قسمتی از سهم کل گفته میشود که صاحبان آن فقط برای خرید و فروش از آن ها استفاده می کنند، این شاخص فقط توسط سهامدار حقیقی و حقوقی قابل خریداری و نقد شوندگی می باشد. این شاخص شباهت بسیاری به شاخص کل دارد.

نمودار این شاخص بیانگر سود و قیمت است.

در بازار بورس اوراق آن هارا براساس معیاری هایی مقایسه می کنند، این معیار ها شامل: سهامدارن، وضعیت سود آوری، میزان سرمایه، تعداد سهام

شرکت ها بر اساس معیار های ذکر شده مقایسه میشوند و در دوسته بازار اول ، دوم تقسیم بندی میشود.

شرکت های بازار اول خود نیز به دو دسته فرعی و اصلی نقسیم میشوند.

شرکت های بزرگ را بر اساس معیار اندازه شرکت و ارزش روز بازار مقایسه میکنند و از بین آن ها ۳۰شرکت انتخاب میشوند، که بیش از۷۰درصد بورس کل را به خود اختصاص میدهند پس تغییرات آن ها نیز تاثیر مستقیم بر روی دیگر سهام ها دارد.

هر ۴ ماه یک بار، در بازار بورس شرکت ها را بر اساس بیشترین معاملات و میزان نقد شوندگی با یکدیگر مقایسه میکنند سپس از بین آن ها ۵۰ شرکت انتخاب می شود. آمار سود و زیادن این شرکت ها نشان دهنده میزان تغییرات کل بازار بورس در مدت معلوم است.

سرمایه گذاری بر اساس شاخص

سرمایه گذاری بر اساس شاخص

یکی از روش های سرمایه گذاری در دنیا بورس، روش سرمایه گذاری براساس شاخص است. در ابتدا راه نیاز به تعدادی سهام دارید که به سبد خود اضافه کنید، اما اگر سرمایه لازم را نداشتید میتوانید از صندوق های سرمایه گذارن کمک بگیرید.

در این روش سرمایه گذار همه توجه خود را بر روی تغییرات شاخص میگذارد، یعنی هر روز همه شاخص هارا بررسی کرده و به سبد خود اضافه میکند، در این روش اگر نمودارشاخص بورس صعودی شود، سبد سهامدار نیز بالا میرود. اما اگر شاخص در زیان باشد، سبد نیز به سمت پایین می آید و این نشان دهنده ضرر است.

دومین راه سرمایه گذاری با استفاده از شاخص بورس، سرمایه گذاری خرسی یا معکوس میگویند.

در این روش پس از خریداری تعدای سهام، عکس نوسان های شاخص را وارد سبد سرمایه می کنند. در این روش اگر قیمت سهم زیاد شود، سهامدار ضرر کرده واگر قیمت کاهش پیدا کند سهام ان سود خواهد کرد، این روش بسیار پر استفاده  در بازار خرسی است.

 تاثیر بالا رفتن نمودار شاخص بورس بر روی سرمایه

 تاثیر بالا رفتن نمودار شاخص بورس بر روی سرمایه

شاخص هایی بورس معیار هایی هستن که با تحلیل آن، سرمایه گذار در جریان وضعیت حال و گذشته بورس میشود، همچنین متناسب با پیش بینی ها درباره آینده بورس، سرمایه گذار برنامه ریزی لازم را برای سهم خود انجام میدهد.

سهامدار باید توجه داشته باشد که سعودی شدن نمودار به معنای رسیدن به مرحله سود دهی نیست و از آن طرف نزولی شدن نمودار به معنای ضرر سهام نیست، پس باید به نکات دیگری نیز توجه کرد و تنها به میزان شاخص متکی نشد.

کلام آخر

شاخص عملکرد کلی را را نشان می دهد و همیشه مثبت و منفی بودن شاخص به معنای سود و زیان بودن بازار بورس نیست. برای موفقیت  در این راه باید به درک درستی از انواع شاخص ها و همچنین نموداری که هریک نشان میدهند برسید. با تحلیل درست نمودار ها و خرید و فروش به موقع سهام خود میتوانید، از سهامدارن موفق در این زمینه باشید.