کلینیک اقتصاد - اقتصاد کلان 4
15%
تخفیف

اقتصاد کلان میانی

5.00 7 رای
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ دوره اقتصاد کلان میانی شامل سه دوره‌ی میانی اقتصاد کلان، مجموعا…

204
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
15%
تخفیف

اقتصاد کلان پیشرفته

4.67 3 رای
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ دوره اقتصاد کلان پیشرفته شامل سه دوره‌ی پایانی اقتصاد کلان، مجموعا…

123
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

آشنایی با بازارهای مالی

3.00 1 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

مناسب برای همه علاقمندان به اقتصاد در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ بررسی اطلاعات مالی شرکت ها…

49
۳۰۰,۰۰۰ تومان