ترس و اشتیاق و ریشه آن ها در معامله گری

×

درود بر شما

خوش آمدید به چت پشتیبان کلینیک اقتصاد

بفرمایید

×