درخواست صدور مدرک

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    ابتدا تعداد دوره هایی که برای آن ها نیاز به صدور مدرک دارید را انتخاب نمایید، سپس نام دوره های مورد نظر را تیک بزنید
  • ۰ تومان

جهت صدور مدرک، نام و نام خانوادگی خود را به فارسی و انگلیسی به صورت صحیح وارد نموده و موارد زیر را در قسمت آپلود مدارک ارسال نمایید.

♦ اسکن عکس پرسنلی با کیفیت مناسب

♦ تصویر کارت ملی

♦ تصویر صفحه اول شناسنامه

هزینه صدور مدارک