درخواست صدور مدرک

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  حداکثر اندازه فایل ها.
   ابتدا تعداد دوره هایی که برای آن ها نیاز به صدور مدرک دارید را انتخاب نمایید، سپس نام دوره های مورد نظر را تیک بزنید
  • ۰ تومان

  جهت صدور مدرک، نام و نام خانوادگی خود را به فارسی و انگلیسی به صورت صحیح وارد نموده و موارد زیر را در قسمت آپلود مدارک ارسال نمایید.

  ♦ اسکن عکس پرسنلی با کیفیت مناسب

  ♦ تصویر کارت ملی

  ♦ تصویر صفحه اول شناسنامه

  هزینه صدور مدارک