درخواست صدور مدرک

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
   ابتدا تعداد دوره هایی که برای آن ها نیاز به صدور مدرک دارید را انتخاب نمایید، سپس نام دوره های مورد نظر را تیک بزنید
  • ۰ تومان

  جهت صدور مدرک، نام و نام خانوادگی خود را به فارسی و انگلیسی به صورت صحیح وارد نموده و موارد زیر را در قسمت آپلود مدارک ارسال نمایید.

  ♦ اسکن عکس پرسنلی با کیفیت مناسب

  ♦ تصویر کارت ملی

  ♦ تصویر صفحه اول شناسنامه

  هزینه صدور مدارک