دوره های محبوب

دسته‌ بندی دوره ها

جهت آشنایی با نحوه تدریس و محتوای دوره ها ،  ویدئوی جلسات اول دوره های کلینیک اقتصاد به صورت رایگان در دسترس عموم قرار گرفته است.