به اطلاع میرساند جهت سهولت دسترسی به فایل دوره ها و صرفه جویی در میزان اینترنت مصرفی شما عزیزان، از این پس امکان دانلود ویدئوی دوره ها فراهم شده و می توانید به صورت اختصاصی در سیستم خودتان مشاهده نمایید.