دکتر علی سعدوندی

دکتر علی سعدوندی

دکتر علی سعدوندی متخصص بین المللی بانکداری، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان است. او به مدت یک دهه به عنوان استادیار بانکداری دانشگاه استرالیایی وولونگونگ مشغول به فعالیت بوده است. سعدوندی در دفتر دبی سیتی بانک به عنوان نائب رئیس مسئولیت داشته است.

دکتر سعدوندی حائز مدرک معتبر «مدیریت ریسکهای مالی» (FRM) است. ایشان دوره های تخصصی حقوق و اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو، اقتصاد سنجی پیشرفته را در کمبریج و مدرسه اقتصادی لندن (LSE) و اقتصاد صنعتی را در CEMFI اسپانیا گذرانده و در دوره اقتصاد کلان پروفسور استیگلیتز در ترنتوی ایتالیا شرکت داشته است. دکتر سعدوندی در حال حاضر به طراحی دوره های تخصصی بانکداری و اقتصاد پول و بانک و نیز مشاوره سیاست گذاری به سازمان ها و مشاوره کسب و کارها به نهادهای خصوصی مشغول است.

دکتر علی سعدوندی

جهت مشاهده اطلاعات تماس دکتر علی سعدوندی، تصویر مقابل را با نرم افزار QR Scanner اسکن نمایید.