وبلاگ

×

درود بر شما

خوش آمدید به چت پشتیبان کلینیک اقتصاد

بفرمایید

×

گفتگوی زنده دکتر علی سعدوندی با دکتر ابریشمکار و بررسی اقتصاد پساکرونا در ایران و جهان