در میان روش‌های تحلیل بازار بورس، تحلیل بنیادی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. چرا که با استفاده از این روش شما قادر به ارزیابی و تعیین ارزش ذاتی سهام خواهید بود. در‌واقع سرمایه‌گذار باید نسبت به ارزش واقعی یک سهم اشراف داشته باشد، درگیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار نشود و تا رسیدن به اهداف قیمتی مورد‌نظر سهام‌داری ‌کند.

دوره آموزش تحلیل فاندامنتال مقدماتی با هدف آشنایی کامل شما سرمایه‌گذاران بازار بورس با مفاهیم مقدماتی تحلیل بنیادی طراحی شده است.