اقتصاد کلان مقدماتی
15%
تخفیف

اقتصاد کلان مقدماتی

4.98 55 رای
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ دوره اقتصاد کلان مقدماتی شامل سه دوره‌ی ابتدایی اقتصاد کلان، مجموعا…

2,427
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اقتصاد کلان میانی
15%
تخفیف

اقتصاد کلان میانی

5.00 9 رای
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ دوره اقتصاد کلان میانی شامل سه دوره‌ی میانی اقتصاد کلان، مجموعا…

306
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اقتصاد کلان پیشرفته
15%
تخفیف

اقتصاد کلان پیشرفته

4.80 5 رای
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ دوره اقتصاد کلان پیشرفته شامل سه دوره‌ی پایانی اقتصاد کلان، مجموعا…

233
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اقتصاد خرد 1
17%
تخفیف

اقتصاد خرد (۱)

4.44 9 رای
۹۹۹,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ ده اصل اقتصـاد تفکر مانند یک اقتصاددان وابستگی متقابل و دستاوردهای…

470
۹۹۹,۰۰۰ تومان
اقتصاد خرد 2
17%
تخفیف

اقتصاد خرد (۲)

5.00 5 رای
۹۹۹,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نیروهای بازار عرضه و تقاضا کشش و کاربرد آن عرضه، تقاضا…

187
۹۹۹,۰۰۰ تومان
اقتصاد خرد 3
17%
تخفیف

اقتصاد خرد (۳)

5.00 7 رای
۹۹۹,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ منحنی لافر سیاست های تعرفه‌ای منحنی های بی تفاوتی دو اصل…

134
۹۹۹,۰۰۰ تومان
اقتصاد خرد 4
17%
تخفیف

اقتصاد خرد (۴)

5.00 6 رای
۹۹۹,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ کالاهای عمومی و منابع مشترک طراحی سیستم مالیاتی هزینه‌های تولید شرکت…

114
۹۹۹,۰۰۰ تومان
دوره‌ی آموزشی اقتصاد خرد 5
20%
تخفیف

اقتصاد خرد (۵)

5.00 1 رای
۸۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟    انحصار چندجانبه – Oligopoly بازار با فروشنده‌های محدود ۱- انحصار…

57
۸۰۰,۰۰۰ تومان