19%
تخفیف

اقتصاد کلان (۱)

5.00 36 رای
650,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ منکیو ابزارهای اقتصاد کلان محاسبه ی تورم عوامل تشکیل دهنده تولید…

266
650,000 تومان
19%
تخفیف

اقتصاد کلان (۲)

5.00 8 رای
650,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ تدریس کتاب های منکیو (ویرایش ۲۰۲۱) و بلانچارد (ویرایش ۲۰۱۹) تله نقدینگی…

187
650,000 تومان
19%
تخفیف

اقتصاد کلان (۳)

5.00 1 رای
650,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ تدریس کتاب های منکیو (ویرایش ۲۰۲۱) و بلانچارد (ویرایش ۲۰۱۹) اقتصاد باز…

106
650,000 تومان
کلینیک اقتصاد - اقتصاد کلان 4
19%
تخفیف

اقتصاد کلان (۴)

5.00 3 رای
650,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ تدریس کتاب های منکیو  (ویرایش ۲۰۲۱) و بلانچارد (ویرایش ۲۰۱۹) اقتصاد رشد…

85
650,000 تومان