اقتصاد کلان مقدماتی
15%
تخفیف

اقتصاد کلان مقدماتی

4.98 50 رای
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ دوره اقتصاد کلان مقدماتی شامل سه دوره‌ی ابتدایی اقتصاد کلان، مجموعا…

2,352
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اقتصاد کلان میانی
15%
تخفیف

اقتصاد کلان میانی

5.00 7 رای
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ دوره اقتصاد کلان میانی شامل سه دوره‌ی میانی اقتصاد کلان، مجموعا…

245
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اقتصاد کلان پیشرفته
15%
تخفیف

اقتصاد کلان پیشرفته

4.67 3 رای
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ دوره اقتصاد کلان پیشرفته شامل سه دوره‌ی پایانی اقتصاد کلان، مجموعا…

172
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اقتصاد خرد 1
20%
تخفیف

اقتصاد خرد (۱)

3.75 4 رای
۸۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ ده اصل اقتصـاد تفکر مانند یک اقتصاددان وابستگی متقابل و دستاوردهای…

225
۸۰۰,۰۰۰ تومان
اقتصاد خرد 2
20%
تخفیف

اقتصاد خرد (۲)

5.00 2 رای
۸۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نیروهای بازار عرضه و تقاضا کشش و کاربرد آن عرضه، تقاضا…

112
۸۰۰,۰۰۰ تومان
اقتصاد خرد 3
20%
تخفیف

اقتصاد خرد (۳)

5.00 1 رای
۸۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ منحنی لافر سیاست های تعرفه‌ای منحنی های بی تفاوتی دو اصل…

59
۸۰۰,۰۰۰ تومان
اقتصاد خرد 4
20%
تخفیف

اقتصاد خرد (۴)

بدون امتیاز 0 رای
۸۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ کالاهای عمومی و منابع مشترک طراحی سیستم مالیاتی هزینه‌های تولید شرکت…

20
۸۰۰,۰۰۰ تومان