15%
تخفیف

اقتصاد کلان مقدماتی

5.00 47 رای
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ دوره اقتصاد کلان مقدماتی شامل سه دوره‌ی ابتدایی اقتصاد کلان، مجموعا…

2,271
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کلینیک اقتصاد - اقتصاد کلان 4
15%
تخفیف

اقتصاد کلان میانی

5.00 7 رای
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ دوره اقتصاد کلان میانی شامل سه دوره‌ی میانی اقتصاد کلان، مجموعا…

204
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
15%
تخفیف

اقتصاد کلان پیشرفته

4.67 3 رای
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ دوره اقتصاد کلان پیشرفته شامل سه دوره‌ی پایانی اقتصاد کلان، مجموعا…

123
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
20%
تخفیف

اقتصاد خرد (۱)

4.50 2 رای
۸۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ ده اصل اقتصـاد تفکر مانند یک اقتصاددان وابستگی متقابل و دستاوردهای…

152
۸۰۰,۰۰۰ تومان