آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان
23%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۱)

4.50 10 رای
۵۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

239
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان
23%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۲)

5.00 1 رای
۵۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

205
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان
23%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۳)

5.00 5 رای
۵۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

201
۵۰۰,۰۰۰ تومان