دوره سیاست‌گذاری پولی مدرن 1 با تدریس دکتر علی سعدوندی موسس کلینیک اقتصاد
20%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۱)

4.88 8 رای
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

388
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره سیاست‌گذاری پولی مدرن 2 با تدریس دکتر علی سعدوندی موسس کلینیک اقتصاد
20%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۲)

5.00 1 رای
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع سیاست‌گذاری پولی مدرن، از مجموعه دوره جامع تحلیل بنیادی فارکس، سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ در پلتفرم ادوبی کانکت…

355
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره سیاست‌گذاری پولی مدرن 3 با تدریس دکتر علی سعدوندی موسس کلینیک اقتصاد
20%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۳)

5.00 5 رای
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع سیاست‌گذاری پولی مدرن، از مجموعه دوره جامع تحلیل بنیادی فارکس، سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ در پلتفرم ادوبی کانکت…

349
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان