آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان
27%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۱)

4.38 8 رای
۴۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

206
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان
27%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۲)

بدون امتیاز 0 رای
۴۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

175
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان
27%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۳)

5.00 4 رای
۴۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

170
۴۰۰,۰۰۰ تومان