23%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۱)

4.00 5 رای
350,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

137
350,000 تومان
23%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۲)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

112
350,000 تومان
23%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۳)

5.00 3 رای
350,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

107
350,000 تومان