27%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۱)

4.29 7 رای
۴۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

181
۴۰۰,۰۰۰ تومان
27%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۲)

بدون امتیاز 0 رای
۴۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

152
۴۰۰,۰۰۰ تومان
27%
تخفیف

آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۳)

5.00 4 رای
۴۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نقش‌های اساسی پول انواع پول چیست؟ هدف گذاری سیاست پولی انواع…

147
۴۰۰,۰۰۰ تومان