20%
تخفیف

اقتصاد خرد (۱)

3.75 4 رای
۸۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ ده اصل اقتصـاد تفکر مانند یک اقتصاددان وابستگی متقابل و دستاوردهای…

187
۸۰۰,۰۰۰ تومان
20%
تخفیف

اقتصاد خرد (۲)

بدون امتیاز 0 رای
۸۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ نیروهای بازار عرضه و تقاضا کشش و کاربرد آن عرضه، تقاضا…

77
۸۰۰,۰۰۰ تومان