23%
تخفیف

اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی (۱)

4.90 10 رای
400,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ چرا موفقیت کوتاه مدت شما در بورس تهران دوام نیافت؟ به…

188
400,000 تومان
23%
تخفیف

اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی (۲)

5.00 3 رای
400,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ ❓ چرا موفقیت کوتاه مدت شما در بورس تهران دوام نیافت؟…

178
400,000 تومان
23%
تخفیف

اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی (۳)

5.00 3 رای
400,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟  چرا موفقیت کوتاه مدت شما در بورس تهران دوام نیافت؟  به راستی تفاوت…

176
400,000 تومان