آشنایی با بازارهای مالی

5.00 2 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفه‌ای همیشه برنده باش دوره آشنایی با بازارهای…

89
۳۰۰,۰۰۰ تومان

استراتژی سرمایه گذاری

5.00 2 رای
۲۵۰,۰۰۰ تومان

با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفه‌ای همیشه برنده باش دوره استراتژی سرمایه‌گذاری دوره‌ای…

53
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دوره اصول سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینی 1 با تدریس دکتر علی سعدوندی موسس کلینیک اقتصاد
19%
تخفیف

اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی (۱)

4.92 12 رای
۶۵۰,۰۰۰ تومان

با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفه‌ای همیشه برنده باش دوره اصول سرمایه‌گذاری و…

332
۶۵۰,۰۰۰ تومان
دوره اصول سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینی 2 با تدریس دکتر علی سعدوندی موسس کلینیک اقتصاد
19%
تخفیف

اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی (۲)

5.00 6 رای
۶۵۰,۰۰۰ تومان

با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفه‌ای همیشه برنده باش دوره اصول سرمایه‌گذاری و…

308
۶۵۰,۰۰۰ تومان
دوره اصول سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینی 3 کلینیک اقتصاد دکتر علی سعدوندی
19%
تخفیف

اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی (۳)

5.00 7 رای
۶۵۰,۰۰۰ تومان

با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفه‌ای همیشه برنده باش دوره اصول سرمایه‌گذاری و…

300
۶۵۰,۰۰۰ تومان